Nordisk Vision

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Nordisk Vision

Välkommen till Nordisk Vision

Nordisk Vision är en enfrågeorganisation. Nordisk Vision har som mål att knyta samman Nordens stater och befolkningar till ett förbund av självstyrande regioner.

Nordisk Vision skall endast befatta sig med frågor som rör relationen mellan de nordiska staterna internt, eller dessa staters befolkningar sinsemellan, d.v.s. den konstitutionella ramen för Norden och det som följer av den valda konstitutionella modellen. Nordisk Vision och dess delar skall i övrigt ej ägna sig åt ovidkommande frågor.

Nordisk Vision är öppet för alla personer och organisationer, förutsatt att dessa ej är eller har varit knutna till politiskt extrema eller rasistiska grupper, eller på annat sätt kan skada Nordisk Visions arbete eller anseende.

 

Logga in